Václav Michalskij – spisovatel

Václav Václavovič Michalskij, narozen 27. června 1938 ve městě Taganrog, Rostovská oblast, Ruská federace (býv. SSSR) Dětství a mládí prožil v Dagestánu, Kabardě a Čečně.

Po ukončení střední školy pracoval v továrně, sloužil v Sovětské armádě. Vystudoval Literární institut A. M. Gorkého v Moskvě (1965), Vyšší dvouleté kurzy scénáristů a režisérů při Goskino SSSR (1975). Člen Svazu spisovatelů SSSR, kam byl přijat již ve čtvrtém ročníku Literárního institutu (1964). Laureát ceny Svazu spisovatelů SSSR K. A. Fedina (1979). Laureát Státní ceny RF (2002).

Václav Michalskij je zakladatelem a hlavním redaktorem nakladatelství „Soglasie (Согласие)“.

První povídka Václava Michalského byla otištěna roku 1960 v kostromských novinách Severní pravda (Северная правда). V roce 1963 vyšla jeho první kniha „Povídky (Рассказы)“, vydaná v Machačkale Dagestánským knižním vydavatelstvím. Autorova díla byla publikována samostatně a v autorských sbornících v nákladu převyšujícím 5 miliónů výtisků. Některá jeho literární díla byla přeložena do polštiny, francouzštiny, bulharštiny, němčiny, čínštiny a dalších jazyků. V roce 1986 spatřil svět „Výběr“ Václava Michalského, vydaného nakl. Sovětský spisovatel (Советский писатель), ve kterém byly publikovány romány „Sedmnáct levých bot (Семнадцать левых сапог)“ a „Tajné milosti (Тайные милости)“, a také novely a povídky. V roce 2002 vydal Václav Michalskij román „Jaro v Kartágu (Весна в Карфагене)“, vyznamenaný Státní cenou Ruské federace v oblasti literatury. Tento román se stal začátkem cyklu děl o tragických osudech ruské emigrace dvacátých let 20. století a vznikla z něj epopej, vyprávějící o osudu sester Mariji a Alexandře Merzlovských: „Jaro v Kartágu (Весна в Карфагене)“, „Osamělý je všude na poušti (Одинокому везде пустыня)“, „K radosti musí být dva (Для радости нужны двое)“, „Chrám přátelství (Храм Согласия)“, „Estomihi (Прощеное воскресенье)“ a „Ave Maria“.

Podle novel a románů Václava Michalského byly v Moskevském kinostudiu M. Gorkého natočeny celovečerní filmy.

R. 1987 „Balada o staré zbrani (Баллада о старом оружии)“, r. 1981 „Katuška (Катенька)“, r. 1989 „Tajné milosti (Тайные милости)“, r. 1990 „Sedmnáct levých bot (Семнадцать левых сапог)“. Václav Michalskij byl také ke všem autorem scénáře. Film „Sedmnáct levých bot/Za co? (Семнадцать левых сапог/За что?)“ existuje ve dvou verzích. V pětidílném seriálu pro televizní vysílání a ve dvou dílech do kin.

V roce 2014 vyšly „Sebrané spisy (Собрание сочинений)“ Václava Michalského v 10 svazcích, které obsahují povídky, novely a romány, napsané během spisovatelovy padesátileté tvůrčí činnosti.  Kromě umělecké prózy jsou součástí díla i vybrané publicistické články Václava Michalského, a také pojednání Valentina Petroviče Katajeva, Igora Škljarevského a Lva Anninského o spisovatelově tvorbě.

***

Pokud by nakladatelství mohla mluvit o sobě, to k “Soglasiju” by se určitě hodila slova Vladislava Chodaseviče:
Ve mně je konec, ve mně je počátek!
Vykonal jsem toho tak málo!
Ale i tak jsem pevný článek řetězu.
Tohle štěstí mi bylo dáno.

***
Во мне конец, во мне начало!
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено.
Мне это счастие дано.

Václav Michalskij o svém nakladatelství.

Zdroj: so-glasie.ru a targamannum.cz

Překlad: Václav Hrbek, 2016 – 2019

Pokud se Vám tu líbilo, podělte se, prosím, se známými a kamarády. Velmi mi tím pomůžete... Václav Hrbek, překladatel románu